ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο www.dineathens.gr.  Με την πλοήγηση αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής.

1.  Δεδομένα που συλλέγουμε

Για την πραγματοποίηση και τη διαχείριση των κρατήσεων στα συνεργαζόμενα εστιατόρια, και τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, η ALPHA BANK A.E (εφεξής η Τράπεζα) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο μέτρο που είναι απαραίτητο. 

2. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπου έχουμε νομική βάση προς τούτο, δηλαδή  εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 1) για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ μας από τη στιγμή που εισάγετε τα στοιχεία της κράτησής σας και αποδέχεστε τους όρους χρήσης του DineAthens καθώς και 2) για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της Τραπέζης σχετικά με την επεξεργασία των επιγραμμικών δεδομένων από τα οποία θα εξάγουμε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και αποδοτικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η πραγματοποίηση των κρατήσεών σας και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

3. COOKIES

Ο διαδικτυακός τόπο χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δε διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και δε λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

Απολύτως αναγκαία cookies

Πρόκειται για «cookies πρώτου αποδέκτη» που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Όλες οι προτιμήσεις και ρυθμίσεις σας (π.χ. γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης και plugins), οι οποίες αποθηκεύονται στα cookies αναπαράγονται στο διαδικτυακό μας τόπο και δε δύνανται να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή σας . Χωρίς αυτά, πολλές εφαρμογές του διαδικτυακού μας τόπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Cookies Απόδοσης, Ανάλυσης και Έρευνας

Πρόκειται για cookies, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητάς των διαδικτυακών τόπων. Για παράδειγμα, τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τη συχνότητα της επισκεψιμότητας συλλέγοντας πληροφορίες, όπως τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τους διαδικτυακούς μας τόπους και τις επιμέρους σελίδες, αλλά και τον αριθμό όσων επιστρέφουν σε αυτόν. Επιπλέον, καταγράφουν τις σελίδες που επισκέπτεστε, το χρόνο που παραμένετε σε αυτές, καθώς και τα σημεία που εκδηλώνετε ενδιαφέρον.

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ρυθμίσεις Cookies».

5. Σε ποιους κοινοποιούμε και που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα), υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Και συγκεκριμένα, στην εταιρία διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, η οποία θα επεξεργαστεί τα δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία και στους συνεργάτες της, όπως την  εταιρία πληροφορικής και φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Επιπλέον, αποδέκτης των δεδομένων σας είναι και η εταιρία 8out, στην πλατφόρμα της οποίας καταχωρείται η κράτησή σας και η εταιρία Eventora, στην πλατφόρμα της οποίας καταχωρείται η συμμέτοχή σας στη σχετική εκδήλωση.

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (πχ. social media ), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Τράπεζα αλλά από τρίτα πρόσωπα. Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα των κρατήσεών σας μέχρι την ολοκλήρωση του Dine Athens 2019. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Τράπεζα θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

7. Ασφάλεια

Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα  για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας,  της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων  σε συνεχή  βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο  λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

7. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες
  • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • σε κάποιο από τα Καταστήματα του Δικτύου μας, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο ασκήσεως δικαιωμάτων,
  • μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας που είναι διαθέσιμο
  • στο CSO@alpha.gr, αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή,
  • στη δ/νση «Alpha Bank, Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Ειδικές Εργασίες Εξυπηρετήσεως Πελατών, Λεωφόρος Αθηνών 105, 104 47 Αθήνα», αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Τράπεζα θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr8. Επικοινωνία

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ALPHA BANK A.E.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 0000

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Email: contact-DPO@alpha.gr